درباره آندیا

آندیا نام گروهی ایرانی است .تلاش ما در این گروه بر پایه ی برطرف کردن نیازهای گوناگون پوشاک ، بانوان می باشد .
با اینکه زمان زیادی از آعاز فعالیتمان نمی گذرد ولی همواره سعی در ارایه خدماتی خاص در عرصه دوخت لباس داریم .
در این پروسه بهره گیری از متدهای جدید و روز دنیا را به عنوان یک اصل پذیرفته و مبنا قرار داده ایم .
آنچه برای ما حایز اهمییت است ارایه خدمات باکیفیتی برتر به زیبا پسندان می باشد .